خط لوله 56 اینچ انتقال گاز گستره "ب" بخش 2 از دهق اصفهان به نیزار قم
خط لوله 56 اینچ انتقال گاز گستره "ب" بخش 2 از دهق اصفهان به نیزار قم ، 129 کیلومتر
پایان یافته
1369/05/01
1400/12/24
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
از دهق اصفهان به نیزار قم
توضیحات
خط لوله 56 انتقال گاز گستره (ب) بخش 2- از دهق اصفهان به نیزار قم