مجتمع پتروشیمی برزویه ، آروماتیک چهارم - مشارکت .J.KT
طرح احداث مجتمع پتروشیمی برزویه ، آروماتیک چهارم در منطقه پارس جنوبی ، عسلویه این طرح با مشارکت شرکت های جهانپارس ، کیسون و تهران جنوب به صورت مشارکتی اجرا گردیده است.
پایان یافته
1380/02/01
1401/01/28
کار فرما
شرکت پتروشیمی برزویه
موقعیت جغرافیایی
عسلویه
توضیحات
مجتمع پتروشیمی برزویه ، آروماتیک چهارم - مشارکت J.KT عسلویه استان بوشهر