احداث پالایشگاه گاز و میعانات گازی فازهای 4 و 5 منطقه پارس جنوبی
احداث پالایشگاه گاز و میعانات گازی فازهای 4 و 5 منطقه پارس جنوبی به ظرفیت تولید 2000میلیون فوت مکعب گاز در روز ، عسلویه.
پایان یافته
1382/04/03
1400/12/24
کار فرما
آجیپ ایران
موقعیت جغرافیایی
عسلویه - بوشهر
توضیحات
طرح احداث پالایشگاه گاز و میعانات گازی فازهای 4و5 میدان گازی پارس جنوبی عسلویه استان بوشهر