احداث خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری ششم قطعه سوم گناوه- آغاجاری
خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری ششم قطعه سوم گناوه- آغاجاری ، 150 کیلومتر
پایان یافته
1384/01/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
استان های بوشهر - خوزستان
توضیحات
احداث خط لوله 56 انتقال گاز سراسری ششم قطعه سوم - گناوه آغاجاری استانهای بوشهر و خوزستان