خط لوله 48 اینچ انتقال گاز شمال ، شمال شرق از پارچین به سمنان به طول 174 کیلومتر
خط لوله 48 اینچ انتقال گاز شمال ، شمال شرق از پارچین به سمنان به طول 174 کیلومتر
پایان یافته
1386/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
سمنان - تهران
توضیحات
خط لوله انتقال گاز سراسری شمال و شمال شرق ( قطعه اول از پارچین تا سمنان)