شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب/پروژه های تکمیل شده
عملیات سیویل و ساختمانهای واحد پلی اتیلن سنگین گچساران
: در دست اجرا
: 1400/01/01
عملیات اجرایی خط لوله 36 اینچ خوراک پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس
: در دست اجرا
: 1396/12/01
احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران -EPCC
: در دست اجرا
: 1399/12/01
احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران -EPCC
: پایان یافته
: 1399/12/01
ساختمان آموزشگاه حرفه ای
: پایان یافته
: 1340/02/01
: پایان یافته
: 1342/08/01
: پایان یافته
: 1342/07/01
ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خراسان
: پایان یافته
: 1343/02/01
: پایان یافته
: 1343/02/01
: پایان یافته
: 1344/11/01
ساختمان اسکله بارگیری لافت
: پایان یافته
: 1345/02/01